English Deutsch Czech Hungary Poland Portugues Romania Spain Arabic
Vítejte
Doporučeno
Schéma lékařské pece
Přehled produktů
Kontakt
 
Lek proti Kokcidioze
Combinatia Dezinfectie Totala
Multivitaminy
Lék proti Streptokokubovis a E-coli
Lék proti Trichomoniáze
Lék proti Salmoneloze Paratyf
Lék proti Ornithóze chlamydióza, psitakóza
Potravinový doplnek
Lék proti hlistum
Injekce proti Ornitoze chlamydióza, psitakóza
 
  Only Export!
 
Přehled produktů
 

Prehled produktu

Lék proti Streptokokubovis a E-coli
 
Lék proti Streptokokubovis a E-coli
 

PA™A­znaky:
TypickA1m  symptomem bA1vA! nA!hlA! smrt na hnA­zdÄ› mladA1ch holubA—, ale  i starA1ch  jedincA—.  ÄOasto  nachA!zA­me v tA©to  souvislosti zelenA1, hlenovitA1 a napÄ›nÄ›nA1  trus. DalA!A­m pA™A­znakem je nadmÄ›rnA! produkce moÄ?i, nechutenstvA­, dA1chacA­ potA­A3e  a nadmutA© bA™icho. NÄ›kteA™A­ z nemocnA1ch holubA—  kulhajA­  nebo jen s obtA­A3emi lA©tajA­. CharakteristickA1m  jevem  je neschopnost takovA©ho holuba nalA©tnout do budnA­ku. U  nemocnA1ch  zvA­A™at je Ä?asto charakteristickA1m znakem vA1raznA1  Aobytek prsnA­ho  svalu  v dA—sledku odumA­rA!nA­ svalovA©  tkA!nÄ›.

DA!vkovA!nA­:
1/2 odmÄ›rky na 1 litr po dobu 10 dnA­

ZpA—sob podA!nA­:
1/2 odmÄ›rky  pA™A­pravku rozmA­chejte do 1 litru pitnA© vody  ( dvacet holubA— spotA™ebuje v prA—mÄ›ru 1 litr vody za 1den.) Tento pomÄ›r upravujte s ohledem na poÄ?et VaA!ich holubA—. Na dalA!A­ den pA™ipravte roztok novA1.  LA©k podA!vejte  po dobu 10 dnA—.

UpozornÄ›nA­  E-coli:
MladA­ holubi  jsou schopni se vyrovnat se stresovou situacA­, jako je  napA™. vakcinace nebo odstavenA­ a pod. nejdA™A­ve do dvou dnA—. Jenom zdravA! holoubata mohou bA1t oÄ?kovA!na. NejlepA!A­ Ä?as pro oÄ?kovA!nA­ je mezi 4. a 5. tA1dnem. JestliA3e jsou problA©my s nemocnA1m holoubÄ›tem nikdy ho nezavA­rejte do tmy. Po skonÄ?enA­ lA©Ä?by pA™A­pravkem Streptococ-colic cur podA!vejte jeA!tÄ› dva dny  multivitamA­ny.

Only Export!