English Deutsch Czech Hungary Poland Portugues Romania Spain Arabic
Vítejte
Doporučeno
Schéma lékařské pece
Přehled produktů
Kontakt
 
Lek proti Kokcidioze
Combinatia Dezinfectie Totala
Multivitaminy
Lék proti Streptokokubovis a E-coli
Lék proti Trichomoniáze
Lék proti Salmoneloze Paratyf
Lék proti Ornithóze chlamydióza, psitakóza
Potravinový doplnek
Lék proti hlistum
Injekce proti Ornitoze chlamydióza, psitakóza
 
  Only Export!
 
Přehled produktů
 

Prehled produktu

Lék proti Salmoneloze Paratyf
 
Lék proti Salmoneloze Paratyf
 

DA!vkovA!nA­:
Podle stavu chorobnA1ch zmÄ›n rozeznA!vA!me 4 formy  tohoto onemocnÄ›nA­ (stA™evnA­, kloubnA­, orgA!novA!, nervovA!), kterA© se mohou vyskytnout samostatnÄ›, nebo vA!echny  najednou. LA©Ä?ba tA­mto prostA™edkem probA­hA! v dA©lce 14. dnA­. Paratyphoid cure je takA© velmi AoÄ?innA1 proti mnohA1m jinA1m A3aludeÄ?nA­m a stA™evnA­m infekcA­m. PA™i tÄ›A3kA©m prA—bÄ›hu onemocnÄ›nA­ doporuÄ?uji tento postup: 14 dnA­  podA!vat  Paratyphoid cure, po tA© aplikovat vakcA­nu proti salmoneloze Salmo PT a jeA!tÄ› 1 tA1den podA!vat Paratyphoid cure. Po skonÄ?enA­ lA©Ä?by  je nutnA© vyÄ?istit a vydezinfikovat holubnA­k a takA©  je velmi vhodnA© nasadit Multivitamins po dobu 1. tA1dne. NezapomeA^te i po AospÄ›A!nA© lA©Ä?bÄ› nechat provA©st bakteriologickA© vyA!etA™enA­ trusu kaA3dA1ch 6 nedÄ›l po dobu pA—l roku.

ZpA—sob podA!vA!nA­: 
1/2 odmÄ›rky  pA™A­pravku rozmA­chejte do 1 litru pitnA© vody  ( dvacet holubA— spotA™ebuje v prA—mÄ›ru 1 litr vody za 1den.) Tento pomÄ›r upravujte s ohledem na poÄ?et VaA!ich holubA—. Na dalA!A­ den pA™ipravte roztok novA1.  LA©k podA!vejte kaA3dA1 den po dobu 2. tA1dnA—

Only Export!