English Deutsch Czech Hungary Poland Portugues Romania Spain Arabic
Vítejte
Doporučeno
Schéma lékařské pece
Přehled produktů
Kontakt
 
Lek proti Kokcidioze
Combinatia Dezinfectie Totala
Multivitaminy
Lék proti Streptokokubovis a E-coli
Lék proti Trichomoniáze
Lék proti Salmoneloze Paratyf
Lék proti Ornithóze chlamydióza, psitakóza
Potravinový doplnek
Lék proti hlistum
Injekce proti Ornitoze chlamydióza, psitakóza
 
  Only Export!
 
Přehled produktů
 

Lék proti Streptokokubovis a E-coli
 
Lék proti Streptokokubovis a E-coli
 

PA™A­znaky:
TypickA1m  symptomem bA1vA! nA!hlA! smrt na hnA­zdÄ› mladA1ch holubA—, ale  i starA1ch  jedincA—.  ÄOasto  nachA!zA­me v tA©to  souvislosti zelenA1, hlenovitA1 a napÄ›nÄ›nA1  trus. DalA!A­m pA™A­znakem je nadmÄ›rnA! produkce moÄ?i, nechutenstvA­, dA1chacA­ potA­A3e  a nadmutA© bA™icho. NÄ›kteA™A­ z nemocnA1ch holubA—  kulhajA­  nebo jen s obtA­A3emi lA©tajA­. CharakteristickA1m  jevem  je neschopnost takovA©ho holuba nalA©tnout do budnA­ku. U  nemocnA1ch  zvA­A™at je Ä?asto charakteristickA1m znakem vA1raznA1  Aobytek prsnA­ho  svalu  v dA—sledku odumA­rA!nA­ svalovA©  tkA!nÄ›.

DA!vkovA!nA­:
1/2 odmÄ›rky na 1 litr po dobu 10 dnA­

ZpA—sob podA!nA­:
1/2 odmÄ›rky  pA™A­pravku rozmA­chejte do 1 litru pitnA© vody  ( dvacet holubA— spotA™ebuje v prA—mÄ›ru 1 litr vody za 1den.) Tento pomÄ›r upravujte s ohledem na poÄ?et VaA!ich holubA—. Na dalA!A­ den pA™ipravte roztok novA1.  LA©k podA!vejte  po dobu 10 dnA—.

UpozornÄ›nA­  E-coli:
MladA­ holubi  jsou schopni se vyrovnat se stresovou situacA­, jako je  napA™. vakcinace nebo odstavenA­ a pod. nejdA™A­ve do dvou dnA—. Jenom zdravA! holoubata mohou bA1t oÄ?kovA!na. NejlepA!A­ Ä?as pro oÄ?kovA!nA­ je mezi 4. a 5. tA1dnem. JestliA3e jsou problA©my s nemocnA1m holoubÄ›tem nikdy ho nezavA­rejte do tmy. Po skonÄ?enA­ lA©Ä?by pA™A­pravkem Streptococ-colic cur podA!vejte jeA!tÄ› dva dny  multivitamA­ny.

Only Export!